ข้อตกลงและกติกา

เขาประทับช้าง ไบค์ 2018

Status


ปิดรับสมัคร Mountain Bike 35K
ปิดรับสมัคร Mountain Bike 10K
ปิดรับสมัคร Road Bike 100K
ปิดรับสมัคร Road Bike 50K
ปิดรับสมัคร Road Bike VIP

สอบภามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook RunningConnect