ข้อตกลงและกติกา

บุรีรัมย์ มาราธอน 2018

Status


ปิดรับสมัคร Marathon
ปิดรับสมัคร Half Marathon
ปิดรับสมัคร Mini Marathon
ปิดรับสมัคร Fun Run
ปิดรับสมัคร Marathon (Age 60)
ปิดรับสมัคร Marathon (Age 70)
ปิดรับสมัคร Half Marathon (Age 60)
ปิดรับสมัคร Half Marathon (Age 70)
ปิดรับสมัคร Mini Marathon (Age 60)
ปิดรับสมัคร Mini Marathon (Age 70)
ปิดรับสมัคร Fun Run (Age 60)
ปิดรับสมัคร Fun Run (Age 70)
ปิดรับสมัคร Marathon (Pacer)
ปิดรับสมัคร Half Marathon (Pacer)

สอบภามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook RunningConnect