ข้อตกลงและกติกา

บุรีรัมย์ มาราธอน 2019

Status


ปิดรับสมัคร Marathon
ปิดรับสมัคร Marathon (Age 60)
ปิดรับสมัคร Marathon (Age 70)
ปิดรับสมัคร Half Marathon
ปิดรับสมัคร Half Marathon (Age 60)
ปิดรับสมัคร Half Marathon (Age 70)
ปิดรับสมัคร Mini Marathon
ปิดรับสมัคร Mini Marathon (Age 60)
ปิดรับสมัคร Mini Marathon (Age 70)
ปิดรับสมัคร Fun Run
ปิดรับสมัคร Fun Run (Age 60)
ปิดรับสมัคร Fun Run (Age 70)
ปิดรับสมัคร Marathon - Lotto
ปิดรับสมัคร Marathon (Age 60) - Lotto
ปิดรับสมัคร Marathon (Age 70) - Lotto
ปิดรับสมัคร Half Marathon - Lotto
ปิดรับสมัคร Half Marathon (Age 60) - Lotto
ปิดรับสมัคร Half Marathon (Age 70) - Lotto
ปิดรับสมัคร Marathon Pacer
ปิดรับสมัคร Half Marathon Pacer

สอบภามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook RunningConnect