ข้อตกลงและกติกา

บุรีรัมย์ มาราธอน 2019 - Camping

Status


ปิดรับสมัคร จองพื้นที่เปล่า Zone A1
ปิดรับสมัคร จองพื้นที่เปล่า Zone B1
ปิดรับสมัคร จองพื้นที่เปล่า Zone C1
ปิดรับสมัคร จองพื้นที่เปล่าพร้อมเต็นท์ Zone A2
ปิดรับสมัคร จองพื้นที่เปล่าพร้อมเต็นท์ Zone B2
ปิดรับสมัคร จองพื้นที่เปล่าพร้อมเต็นท์ Zone C2
ปิดรับสมัคร จองพื้นที่พร้อมเต็นท์ โซนบ้านลุงเนวิน

สอบภามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook RunningConnect