ข้อตกลงและกติกา

บุรีรัมย์ มาราธอน 2019 - Camping

Status


เปิดรับสมัคร (นักวิ่งเก่า) จองพื้นที่เปล่า Zone A1
เปิดรับสมัคร (นักวิ่งเก่า) จองพื้นที่เปล่า Zone B1
เปิดรับสมัคร (นักวิ่งเก่า) จองพื้นที่เปล่า Zone C1
เปิดรับสมัคร (นักวิ่งเก่า) จองพื้นที่เปล่าพร้อมเต็นท์ Zone A2
เปิดรับสมัคร (นักวิ่งเก่า) จองพื้นที่เปล่าพร้อมเต็นท์ Zone B2
เปิดรับสมัคร (นักวิ่งเก่า) จองพื้นที่เปล่าพร้อมเต็นท์ Zone C2

สอบภามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook RunningConnect