บุรีรัมย์มาราธอน 2022 - CharityStatus

เปิดรับสมัคร Charity Bib (20,000฿)
เปิดรับสมัคร Charity Bib (15,000฿)
เปิดรับสมัคร Charity Bib (10,000฿)
เปิดรับสมัคร Charity Bib (7,000฿)
เปิดรับสมัคร Charity Bib (5,000฿)
เปิดรับสมัคร Charity Bib (4,000฿)