จอมบึงมาราธอน 2021 (เลื่อน)

รายละเอียด
จอมบึงมาราธอน เป็นงานวิ่งที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากนักวิ่งเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ

      ก่อกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2528 โดยอาจารย์ของวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงกลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจการวิ่งเพื่อสุขภาพ มีอาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ และ อาจารย์สมจิต สง่าพันธุ์ เป็นผู้ริเริ่ม ครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมไม่ถึง 100 คน เก็บค่าสมัครคนละ 20 บาทเบอร์วิ่งทำขึ้นเองจากผ้าด้ายดิบ เขียนตัวเลขด้วยสีน้ำมัน ระยะทางวิ่ง 10 กม. จุดเริ่มต้นอยู่ที่ถ้ำเขาบิน และเส้นชัยอยู่ที่ถ้ำจอมพล

      จากวันนั้นงานวิ่งเล็กๆ ที่จอมบึงก็ถูกจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม จนกลายเป็นประเพณีของชาวจอมบึง ตลอดจนนักวิ่งเพื่อสุขภาพจากทั่วประเทศที่กล่าวขานกันว่า "ใครไม่เคยวิ่งสนามจอมบึง ไม่ใช่นักวิ่งที่แท้จริง"

      นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีมากกว่า 5,000 คนทุกปี ซึ่งนับว่ามากในช่วงเวลานั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ได้เพิ่มระยะทาง 21.1 กม. เข้าไปด้วย จึงเปลี่ยนชื่องานเป็น "จอมบึงครึ่งมาราธอน" และในปี พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 72 พรรษา คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงเพิ่มการวิ่งมาราธอนระยะทาง 42.195 กม. ขึ้นอีกระยะหนึ่ง ชื่องานจึงเปลี่ยนเป็น "จอมบึงมาราธอน"

      จนถึงปัจจุบัน นักวิ่งจำนวนมากกล่าวถึงสนามจอมบึงว่า เป็นสนามต้นแบบของการจัดวิ่ง เพราะที่นี่คือการริเริ่มให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์นักกีฬาในเย็นวันเสาร์ก่อนจะแข่งขันในวันรุ่งขึ้น ด้วยเหตุผลว่านักวิ่งจำนวนมากต้องเดินทางมาพักค้างคืนล่วงหน้า และไม่สะดวกในการหาอาหารรับประทาน งานเลี้ยงสังสรรค์จึงเป็นสีสันที่สร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งตลอดมา

รายละเอียดงาน : https://www.facebook.com/chombuengmarathon
ติดต่อสอบถาม : https://www.facebook.com/chombuengmarathon หรือ
https://www.facebook.com/runningconnect


ระยะทาง

Saturday 16th of January 2021

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน ระยะทาง (กม.) จำกัดเวลา แผนที่
Mini Marathon 16:30 10 2 hrs. 30 min.
Mini Marathon (Virtual Run) 16:30 10 2 hrs. 30 min.

Sunday 17th of January 2021

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน ระยะทาง (กม.) จำกัดเวลา แผนที่
Marathon 03:00 42.195 7 hrs.
Marathon (Virtual Run) 03:00 42.195 7 hrs.
Half Marathon 04:30 21.1 4 hrs.
Half Marathon (Virtual Run) 04:30 21.1 4 hrs.

ประเภทการแข่งขัน
Mini Marathon (Saturday 16th of January 2021)
ชาย
13 - 15
16 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 ปีขึ้นไป
หญิง
13 - 15
16 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 ปีขึ้นไป
Mini Marathon (Virtual Run) (Saturday 16th of January 2021)
ทั่วไป
Marathon (Sunday 17th of January 2021)
ชาย
18 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 ปีขึ้นไป
หญิง
18 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 ปีขึ้นไป
Marathon (Virtual Run) (Sunday 17th of January 2021)
ทั่วไป
Half Marathon (Sunday 17th of January 2021)
ชาย
18 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 ปีขึ้นไป
หญิง
18 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 ปีขึ้นไป
Half Marathon (Virtual Run) (Sunday 17th of January 2021)
ทั่วไป
ทางเลือกการรับของ
ประเภท ค่าส่งใบสมัครแรก ค่าส่งใบสมัครถัดไป
รับทางไปรษณีย์ / Race pack delivery by EMS ฿80 ฿80
Slot 15A: 15 มกราคม 2564 / 15 Jan 2021 10:00-11:00 ฿0 ฿0
Slot 15B: 15 มกราคม 2564 / 15 Jan 2021 11:00-12:00 ฿0 ฿0
Slot 15C: 15 มกราคม 2564 / 15 Jan 2021 12:00-13:00 ฿0 ฿0
Slot 15D: 15 มกราคม 2564 / 15 Jan 2021 13:00-14:00 ฿0 ฿0
Slot 15E: 15 มกราคม 2564 / 15 Jan 2021 14:00-15:00 ฿0 ฿0
Slot 15F: 15 มกราคม 2564 / 15 Jan 2021 15:00-16:00 ฿0 ฿0
Slot 15G: 15 มกราคม 2564 / 15 Jan 2021 16:00-17:00 ฿0 ฿0
Slot 15H: 15 มกราคม 2564 / 15 Jan 2021 17:00-18:00 ฿0 ฿0
Slot 16A: 16 มกราคม 2564 / 16 Jan 2021 10:00-11:00 ฿0 ฿0
Slot 16B: 16 มกราคม 2564 / 16 Jan 2021 11:00-12:00 ฿0 ฿0
Slot 16C: 16 มกราคม 2564 / 16 Jan 2021 12:00-13:00 ฿0 ฿0
Slot 16D: 16 มกราคม 2564 / 16 Jan 2021 13:00-14:00 ฿0 ฿0
Slot 16E: 16 มกราคม 2564 / 16 Jan 2021 14:00-15:00 ฿0 ฿0
Slot 16F: 16 มกราคม 2564 / 16 Jan 2021 15:00-16:00 ฿0 ฿0
Slot 16G: 16 มกราคม 2564 / 16 Jan 2021 16:00-17:00 ฿0 ฿0
Slot 16H: 16 มกราคม 2564 / 16 Jan 2021 17:00-18:00 ฿0 ฿0
Virtual Run ฿0 ฿0
สมัครเลย
ค่าสมัคร

Mini Marathon (Saturday 16th of January 2021)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Mini Marathon ฿500 Vest / เสื้อกล้าม
ไม่ใช่


Mini Marathon (Virtual Run) (Saturday 16th of January 2021)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Mini Marathon (Virtual Run) ฿0 ไม่ใช่


Marathon (Sunday 17th of January 2021)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Marathon ฿900 Vest / เสื้อกล้าม
ไม่ใช่


Marathon (Virtual Run) (Sunday 17th of January 2021)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Marathon (Virtual Run) ฿0 ไม่ใช่


Half Marathon (Sunday 17th of January 2021)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Half Marathon ฿700 Vest / เสื้อกล้าม
ไม่ใช่


Half Marathon (Virtual Run) (Sunday 17th of January 2021)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Half Marathon (Virtual Run) ฿0 ไม่ใช่สมัครเลย
หมายเหตุ
สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Open with Google Map

GPS: 13.619737, 99.586028