CESRA Country Road Run 2019

รูปภาพ
รายละเอียด
     ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ Center of Excellence for Soil Research in Asia (CESRA) เป็นศูนย์ที่ก่อตั้งขึ้น ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นองค์กรที่รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ และงานวิจัยด้านดิน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรกรดินอย่างยั่งยืนของเอเชีย

     ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งต่อความรู้ถึงประชากรรุ่นใหม่ ให้ได้ศึกษาซึบซับ และกระจายข่าวสารขององค์กรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ ออกมาวิ่งและเที่ยวชมงานเกษตรอินทรีย์กับ CESRA Country Road Run ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 28 เมษายน 2562

     มาวิ่งชมความงามของธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งปอเทืองบานสะพรั่ง พร้อมรับลมเย็นๆในยามเช้าทั้งยังมีแปลงวิจัยทดลอง แปลงสวน ร.9 ตามรอยพ่อ ให้ได้เยี่ยมชมโครงการต่างๆ เช่น โคก หนองนา โมเดล และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรฐกิจพอเพียง


ระยะทาง

Sunday 28th of April 2019

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน จำกัดเวลา แผนที่
Half Marathon 05:30 4 hrs. 30 min.
Mini Marathon 06:00 2 hrs. 30 min.
Fun Run 06:30 2 hrs. 30 min.

ประเภทการแข่งขัน
Half Marathon (Sunday 28th of April 2019)
ชาย
18 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 ปีขึ้นไป
หญิง
18 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 ปีขึ้นไป
Mini Marathon (Sunday 28th of April 2019)
ชาย
13 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 ปีขึ้นไป
หญิง
13 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 ปีขึ้นไป
Fun Run (Sunday 28th of April 2019)
ชาย
ทั่วไป
หญิง
ทั่วไป
ทางเลือกการรับของ
ประเภท ค่าส่งใบสมัครแรก ค่าส่งใบสมัครถัดไป
รับด้วยตนเอง 27-28 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ฿0 ฿0
สมัครเลย
ค่าสมัคร

Half Marathon (Sunday 28th of April 2019)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Half Marathon ฿800 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่
Half Marathon (VIP) ฿1500 Finisher Shirt
ไม่ใช่


Mini Marathon (Sunday 28th of April 2019)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Mini Marathon ฿600 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่
Mini Marathon (VIP) ฿1500 ไม่ใช่


Fun Run (Sunday 28th of April 2019)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Fun Run ฿400 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่
Fun Run (VIP) ฿1500 ไม่ใช่สมัครเลย
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมระบบ 5.00%
หมายเหตุ
สถานที่จัดงาน

จุดสตาร์ท ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย Open in new tab

GPS: 14.6770147, 101.416133