สิงห์ ซีเอ็นเอ็กซ์ เคโอเอ็ม เชียงใหม่ อัพ ฮิลล์ รันStatus

เปิดรับสมัคร 16 Km
เปิดรับสมัคร 8 Km