หาดใหญ่มาราธอน 2018

รายละเอียด
  • เพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นครองราชย์
  • เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับนครหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลา
  • เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย
  • เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความมั่นคงให้กับประเทศชาติ
ผู้จัด ​​ชมรมวิ่งหาดใหญ่ 757 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
​​https://www.facebook.com/messages/t/hatyairunner
www.hatyaimarathon.com
​​081-540-1765 / 089-733-1414

สอบถาม/ปัญหาการสมัคร กรุณาติดต่อ Running Connect http://bit.ly/rc_fb


ระยะทาง

Sunday 27th of May 2018

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน ระยะทาง (กม.) จำกัดเวลา แผนที่
Marathon 03:30 42.195 7 hrs.
Half Marathon 05:30 21.1 4 hrs.
Mini Marathon 06:00 10.5 3 hrs.
Fun Run 06:10 4 2 hrs.

ประเภทการแข่งขัน
Marathon (Sunday 27th of May 2018)
ชาย
18 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 ปีขึ้นไป
หญิง
18 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 ปีขึ้นไป
Half Marathon (Sunday 27th of May 2018)
ชาย
16 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 ปีขึ้นไป
หญิง
16 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 ปีขึ้นไป
Mini Marathon (Sunday 27th of May 2018)
ชาย
0 - 19
20 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 ปีขึ้นไป
หญิง
0 - 19
20 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 ปีขึ้นไป
Fun Run (Sunday 27th of May 2018)
0 - 15
16 - 34
35 - 49
50 ปีขึ้นไป
ค่าสมัคร

Marathon (Sunday 27th of May 2018)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Marathon ฿700 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่
Marathon ฿900 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


Half Marathon (Sunday 27th of May 2018)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Half Marathon ฿450 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่
Half Marathon ฿600 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


Mini Marathon (Sunday 27th of May 2018)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Mini Marathon ฿350 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่
Mini Marathon ฿400 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


Fun Run (Sunday 27th of May 2018)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Fun Run ฿250 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่
Fun Run (Student) ฿100 ไม่ใช่
Fun Run ฿300 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่สมัครเลย
หมายเหตุ
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย    สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่  (GPS 7.020067, 100.4718910)
 
กำหนดการแข่งขัน
03.00 น. นักกีฬามาราธอนเตรียมความพร้อม ณ.จุดสตาร์ท
03.30 น. ประธานปล่อยตัวนักกีฬา มาราธอน (42.195 กม.)
05.30 น. ประธานปล่อยตัวนักกีฬา ฮาล์ฟมาราธอน (21.1 กม.)
06.00 น.ประธานปล่อยตัวนักกีฬา มินิมาราธอน (10.5 กม.)
06.10 น.ประธานปล่อยตัวนักกีฬา ฟันรัน (4 กม.)
06.30 น.ประธานมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุน
07.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้ชนะเลิศ
11.00 น. ปิดการแข่งขัน

หมายเหตุ
* ผู้สมัครประเภทมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน จะได้รับหมายเลขวิ่งพร้อมชิพ จับเวลา (ยกเว้นฟันรัน)  และถุงใส่ชุดการแข่งขัน (Goodie bag)
* ผู้สมัครหลังจากปิดรับสมัครล่วงหน้า (15 เม.ย. 2561) อาจได้รับเสื้อไม่ตรงไซด์ที่ต้องการหรือไม่ได้รับ
* หากนักวิ่งทำการสมัครแล้ว ต้องชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
* ไม่เปิดรับสมัครวิ่งทุกประเภท ทุกระยะทางในเช้าวันแข่งขัน
* หากผู้สมัครยกเลิกการสมัครแล้ว จะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ  และไม่สามารถวิ่งแทนกันได้
* ผู้สมัครที่สมัครแล้วไม่สารถเปลี่ยนแปลงระยะทาง ชื่อ และเพศ ทุกกรณี

เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขันทั่วไปในแต่ละระยะทาง

 

หมายเหตุ
* นักกีฬาที่มีสิทธิ์รับรางวัล จะต้องมีชื่อผู้สมัครในทะเบียนของงาน และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต ที่ตรงที่ใช้ในการสมัครภายใน 15 นาที ที่เส้นชัย
* ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชำระเงินรางวัลให้ในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการติดชิพผิดของนักวิ่งเอง
* นักวิ่งที่ใช้หมายเลขแข่งขันของผู้อื่น ไม่มีสิทธิ์รับรางวัล

รางวัลเกียรติยศ
* รางวัลเกียรติยศและของที่ระลึกสำหรับผู้สมัคร ที่เข้าร่วมการแข่งขัน  “หาดใหญ่มาราธอน 2018”
* นักวิ่งที่ชนะการแข่งขัน อันดับที่ 1-5 ระยะมาราธอน, ฮาล์ฟมาราธอน, มินิมาราธอน จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
* นักวิ่งที่ชนะการแข่งขัน อันดับที่ 1-5 ระยะ ฟันรัน จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
* นักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ทุกระยะทางจะได้รับ เหรียญผู้พิชิต ตามระยะทางวิ่ง หลังเข้าเส้นชัยทันที
* ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว (เสื้อคอกลม T-shirt หรือเสื้อกล้าม Vest)
* มอบเสื้อ “ผู้พิชิตมาราธอน” (Finisher T-shirt) สำหรับนักวิ่งมาราธอน 42.195 km ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคน
* นักวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 km ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคน จะได้รับผ้าบัฟ (Finisher Buff)
ใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับนักวิ่งในระยะมาราธอน 42 km และ ฮาล์ฟมาราธอน 21 km โดยการดาวน์โหลดด้วยตนเองในเว็บไซด์ www.my.raceresult.com ผลการแข่งขันภายหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้ว 1 วัน
 
สมัครโดยตรง 
ที่ห้างโอเดียนช็อปปิ้งมอลล์หาดใหญ่ (ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์)
เริ่มวันที่  15 ธันวาคม 2560  -  15 เมษายน 2561
สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่  วันเสาร์ที่  26 พฤษภาคม 2561  เวลา 10.00 – 19.00 น.
 
การรับเบอร์วิ่ง ชิพจับเวลาและของที่ระลึก
* วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00-19.00 น.
* วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.
* ณ สนามฟุตซอลในสนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่ โดยนำหลักฐาน หมายเลข BIB  บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต
* ในกรณีรับแทนผู้อื่น ต้องมีสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาพาสปอร์ต พร้อมหมายเลขของเจ้าของ BIB มาด้วย
 
การบริการ
* บริการอาหารเย็นวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
* บริการน้ำดื่ม เครื่องดื่มเกลือแร่ ผลไม้ บนเส้นทางการแข่งขัน
* บริการซุ้มอาหารเช้า หลังเข้าเส้นชัย
* การจราจรและความปลอดภัย ตลอดเส้นทางการแข่งขัน
* บริการรับฝากสัมภาระ เริ่ม 02.30 -11.00 น.
* บริการหน่วยปฐมพยาบาล
 
กติกาการแข่งขัน
* นักวิ่งต้องมีอายุตามกลุ่มอายุที่สมัคร (พ.ศ.2561-พ.ศ. เกิด) ให้แสดงหลักฐานบัตรประชาชน
* ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ  (IAAF)
* การตัดสิน จะใช้ระบบ Gun Time  (เวลาจากนาฬิกากลางของการแข่งขัน) โดยใช้ชิพในการจับเวลา  
* นักวิ่งที่รายชื่อไม่ตรงกันกับในทะเบียนสมัครไม่สามารถวิ่งแทนกันได้
* นักวิ่งที่ใช้หมายเลขแข่งขันของผู้อื่น ไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
* คำตัดสินของกรรมการผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุด
 

สถานที่จัดงาน

สนามกีฬาจิระนคร หาดใหญ่ (Jiranakorn Stadium) Open in new tab

GPS: 7.020067, 100.471891