ข้อตกลงและกติกา

หาดใหญ่มาราธอน 2019

Status


เปิดรับสมัคร Marathon
เปิดรับสมัคร Half Marathon
เปิดรับสมัคร Mini Marathon
เปิดรับสมัคร Fun Run
ปิดรับสมัคร Fun Run (Student)
ยังไม่เปิดรับสมัคร Marathon
ยังไม่เปิดรับสมัคร Half Marathon
ยังไม่เปิดรับสมัคร Mini Marathon
ยังไม่เปิดรับสมัคร Fun Run

สอบภามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook RunningConnect