หาดใหญ่มาราธอน 2020Status

เปิดรับสมัคร Marathon - Early Bird
ยังไม่เปิดรับสมัคร Marathon - Regular
เปิดรับสมัคร Half Marathon - Early Bird
ยังไม่เปิดรับสมัคร Half Marathon - Regular
เปิดรับสมัคร Mini Marathon - Early Bird
ยังไม่เปิดรับสมัคร Mini Marathon - Regular
เปิดรับสมัคร Fun Run - Early Bird
ยังไม่เปิดรับสมัคร Fun Run - Regular