หาดใหญ่มาราธอน 2022

รายละเอียด
 • เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช
  สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย
 • เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความมั่นคงให้กับประเทศชาติ
 • ติดต่อผู้จัด https://www.facebook.com/hatyairunnerclub/
 • สอบถามปัญหาการสมัคร https://www.facebook.com/runningconnect


ระยะทาง

Sunday 29th of May 2022

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน ระยะทาง (กม.) จำกัดเวลา แผนที่
Marathon 03:00 42.195 7 hrs.
Half Marathon 05:00 21.1 4 hrs.
Mini Marathon 05:45 10.5 3 hrs.
Fun Run 06:00 4 2 hrs.

ประเภทการแข่งขัน
Marathon (Sunday 29th of May 2022)
ชาย
18 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 ปีขึ้นไป
หญิง
18 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 ปีขึ้นไป
Half Marathon (Sunday 29th of May 2022)
ชาย
16 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 ปีขึ้นไป
หญิง
16 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 ปีขึ้นไป
Mini Marathon (Sunday 29th of May 2022)
ชาย
0 - 19
20 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 ปีขึ้นไป
หญิง
0 - 19
20 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 ปีขึ้นไป
Fun Run (Sunday 29th of May 2022)
ชาย
0 - 15
16 - 34
35 - 49
50 ปีขึ้นไป
หญิง
0 - 15
16 - 34
35 - 49
50 ปีขึ้นไป
ทางเลือกการรับของ
ประเภท ราคา
รับที่สถานที่จัดงาน 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-19.00 น. และ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-19.00 น.
฿0
สมัครเลย
ค่าสมัคร

Marathon (Sunday 29th of May 2022)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Marathon - Early Bird ฿750 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่
Marathon - Regular ฿900 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


Half Marathon (Sunday 29th of May 2022)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Half Marathon - Early Bird ฿600 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่
Half Marathon - Regular ฿700 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


Mini Marathon (Sunday 29th of May 2022)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Mini Marathon - Early Bird ฿400 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่
Mini Marathon - Regular ฿500 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


Fun Run (Sunday 29th of May 2022)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Fun Run - Early Bird ฿300 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่
Fun Run - Regular ฿400 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่สมัครเลย
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมผู้จัดงาน 6.00%
หมายเหตุ
 • ผู้สมัครจะได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ ไม่รวมฟันรัน
 • หากผู้สมัครยกเลิกการสมัคร จะไม่คืนค่าสมัครทุกกรณีและไม่สามารถให้ผู้อื่นวิ่งแทนได้
 • ผู้ที่สมัครออนไลน์แล้วต้องชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
 • ไม่มีการเปิดรับสมัครหน้างาน ในวันรับลงทะเบียน และในวันแข่งขัน
 • The registration will be accompanied by accident insurance (Except fun run).
 • If the candidates want to cancel the registration, the organizer will not refund and the representative will not be acceptable.
 • Runners registering online have to pay money before or not later than time stated.
 • Enrollment on the competition day is not allowed.
สถานที่จัดงาน

Hatyai Municipal Park Open with Google Map

GPS: 7.0406629, 100.5114474