เขาประทับช้าง เทรล 2018

รูปภาพ
รายละเอียด

 

เขาประทับช้างเทรล (KPTC Trail)เป็นความร่วมมือของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและกลุ่มนักวิ่งอาสาสมัคร KPTC ภายใต้ภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนที่สำคัญได้แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพไทยประชาชนในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนในพื้นที่

ความเป็นมาของเขาประทับช้างเทรลเริ่มมาจากการแข่งขัน “จอมบึงมาราธอน” ที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี งานวิ่งเล็กๆ ริเริ่มในปี พ.ศ.2529 ที่ได้บ่มเพาะจิตสำนึกในการออกกำลังกายของประชาชนในละแวกนั้นและประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ในปี พ.ศ.2531 คณะทำงานในขณะนั้นจึงได้ขยายผลเพิ่มกิจกรรมการวิ่งและขี่จักรยาน ขึ้นที่ “สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง” (เดิมคือ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง) และเขาประทับช้าง* ซึ่งอยู่บริเวณรอยต่อของอำเภอเมืองและอำเภอจอมบึง โดยใช้วโรกาสภายหลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดสวนฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2531 ภายใต้การใช้ชื่อในการจัดการแข่งขันว่า “วิ่งชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี”

กิจกรรมที่จัดขึ้นในขณะนั้น เป็นกิจกรรมแบบ “ครอสคันทรี่ (Cross-country)” ** คือ วิ่งและขี่จักรยานไปในภูมิประเทศ บนพื้นดิน หิน ลูกรัง ผ่านป่าไม้ และภูเขา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน เข้ามาออกกำลังกายในท่ามกลางธรรมชาติ โดยจะมีกิจกรรมที่สัมพันธ์กับวรรณคดี เช่น การขับเสภา การพูดสุนทรพจน์ และดนตรีไทย โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน เป็นประจำทุกปีระยะทาง

Saturday 16th of June 2018

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน ระยะทาง (กม.) จำกัดเวลา แผนที่
3K (Family Run) 17:00 3 1 hrs. 30 min.

Sunday 17th of June 2018

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน ระยะทาง (กม.) จำกัดเวลา แผนที่
10K 07:00 10 2 hrs. 30 min.
21K 06:30 21 6 hrs.
32K 06:00 32 9 hrs.
50K 05:00 50 10 hrs.

ประเภทการแข่งขัน
3K (Family Run) (Saturday 16th of June 2018)
ทั่วไป
10K (Sunday 17th of June 2018)
ชาย
13 - 15
16 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 ปีขึ้นไป
หญิง
13 - 15
16 - 29
30 - 39
40 - 49
50 ปีขึ้นไป
21K (Sunday 17th of June 2018)
ชาย
18 - 29
30 - 39
40 - 49
50 ปีขึ้นไป
หญิง
18 - 29
30 - 39
40 ปีขึ้นไป
32K (Sunday 17th of June 2018)
ชาย
18 - 29
30 - 39
40 - 49
50 ปีขึ้นไป
หญิง
18 - 29
30 - 39
40 ปีขึ้นไป
50K (Sunday 17th of June 2018)
ทั่วไป
ทางเลือกการรับของ
ประเภท ค่าส่งใบสมัครแรก ค่าส่งใบสมัครถัดไป
รับที่ เขาประทับช้าง (13.606744, 99.663097) วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00-19.00น. ฿0 ฿0
รับทางไปรษณีย์ / Race pack delivery by EMS ฿100 ฿50
สมัครเลย
ค่าสมัคร

3K (Family Run) (Saturday 16th of June 2018)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
3K (Below 13) ฿200 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่
3K ฿400 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


10K (Sunday 17th of June 2018)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
10K ฿600 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


21K (Sunday 17th of June 2018)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
21K ฿900 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


32K (Sunday 17th of June 2018)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
32K ฿1400 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


50K (Sunday 17th of June 2018)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
50K ฿1800 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่สมัครเลย
หมายเหตุ
  • ผู้สมัครต้องมีชื่อตรงกับหลักฐานบัตรประชาชน ในกรณีที่เป็นต่างชาติ ต้องมีชื่อตรงกับหลักฐานพาสปอร์ต ผู้รับรางวัลต้องมีชื่อในทะเบียนสมัคร
  • การคำนวณกลุ่มอายุของผู้สมัคร คำนวณจาก ปี พ.ศ. 2561 ลบด้วยปีพ.ศ.เกิด
สถานที่จัดงาน

เขาประทับช้าง Open in new tab

GPS: 13.606744, 99.663097