เขาประทับช้าง เทรล 2019

รายละเอียด
      เขาประทับช้างเทรล (KPTC Trail) เป็นความร่วมมือของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและกลุ่มนักวิ่งอาสาสมัคร KPTC ภายใต้ภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนที่สำคัญได้แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพไทยประชาชนในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนในพื้นที่
      ความเป็นมาของเขาประทับช้างเทรลเริ่มมาจากการแข่งขัน “จอมบึงมาราธอน” ที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี งานวิ่งเล็กๆ ริเริ่มในปี พ.ศ.2529 ที่ได้บ่มเพาะจิตสำนึกในการออกกำลังกายของประชาชนในละแวกนั้นและประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ในปี พ.ศ.2531 คณะทำงานในขณะนั้นจึงได้ขยายผลเพิ่มกิจกรรมการวิ่งและขี่จักรยาน ขึ้นที่ “สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง” (เดิมคือ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง) และเขาประทับช้าง* ซึ่งอยู่บริเวณรอยต่อของอำเภอเมืองและอำเภอจอมบึง โดยใช้วโรกาสภายหลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดสวนฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2531 ภายใต้การใช้ชื่อในการจัดการแข่งขันว่า “วิ่งชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี”
      กิจกรรมที่จัดขึ้นในขณะนั้น เป็นกิจกรรมแบบ “ครอสคันทรี่ (Cross-country)” ** คือ วิ่ง และขี่จักรยานไปในภูมิประเทศ บนพื้นดิน หิน ลูกรัง ผ่านป่าไม้ และภูเขา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้ามาออกกำลังกายในท่ามกลางธรรมชาติ โดยจะมีกิจกรรมที่สัมพันธ์กับวรรณคดี เช่น การขับเสภา การพูดสุนทรพจน์ และดนตรีไทย โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3ของเดือนมิถุนายน เป็นประจำทุกปี


ระยะทาง

Sunday 16th of June 2019

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน ระยะทาง (กม.) จำกัดเวลา แผนที่
50K 05:00 50 12 hrs.
32K 06:00 32 9 hrs.
21K 06:30 21 6 hrs.
10K 07:00 10 3 hrs.

Saturday 15th of June 2019

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน ระยะทาง (กม.) จำกัดเวลา แผนที่
3K 17:00 3 1 hrs. 30 min.

ประเภทการแข่งขัน
50K (Sunday 16th of June 2019)
ทั่วไป
32K (Sunday 16th of June 2019)
ชาย
18 - 29
30 - 39
40 - 49
50 ปีขึ้นไป
หญิง
18 - 29
30 - 39
40 ปีขึ้นไป
21K (Sunday 16th of June 2019)
ชาย
18 - 29
30 - 39
40 - 49
50 ปีขึ้นไป
หญิง
18 - 29
30 - 39
40 ปีขึ้นไป
10K (Sunday 16th of June 2019)
ชาย
13 - 15
16 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 ปีขึ้นไป
หญิง
13 - 15
16 - 29
30 - 39
40 - 49
50 ปีขึ้นไป
3K (Saturday 15th of June 2019)
ทั่วไป
ทางเลือกการรับของ
ประเภท ค่าส่งใบสมัครแรก ค่าส่งใบสมัครถัดไป
รับด้วยตนเอง 15 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00-18.00น. ณ เขาประทับช้าง ฿0 ฿0
รับทางไปรษณีย์ / Race pack delivery by EMS ฿100 ฿50
สมัครเลย
ค่าสมัคร

50K (Sunday 16th of June 2019)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
50K ฿1800 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


32K (Sunday 16th of June 2019)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
32K ฿1400 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


21K (Sunday 16th of June 2019)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
21K ฿900 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


10K (Sunday 16th of June 2019)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
10K ฿600 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


3K (Saturday 15th of June 2019)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
3K Below 13 ฿200 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่
3K ฿400 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่สินค้าเพิ่มเติม

รถบ้าน

3 วัน 2 คืน คันละ 12,500 บาท รวม vat แล้ว (เข้าพักได้ 15-17 มิถุนายน 2562) เช็คอินวันเสาร์ (15/06/62) เวลา 12:00 เช็คเอ้าท์วันจันทร์ (17/06/62) เวลา 12:00น.

รถบ้าน

ราคา 12500 บาท

เต็นท์

2 วัน 1 คืน พร้อมปลั๊กไฟ แผ่นรองนอน และพัดลม (เข้าพักได้ 15-16 มิถุนายน2562) เช็คอินวันเสาร์(15/06/62) เวลา 12:00 น. เช็คเอ้าท์วันอาทิตย์ (16/06/62) เวลา 18:00 น.

เต็นท์

ราคา 1800 บาท

เต็นท์พร้อมแอร์

ราคา 2800 บาท

สมัครเลย
หมายเหตุ
สถานที่จัดงาน

เขาประทับช้าง Open in new tab

GPS: 13.606744, 99.663097