Kao Pratubchang Trail 2019


15
Jun
Register Now

Image
Detail
      เขาประทับช้างเทรล (KPTC Trail) เป็นความร่วมมือของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและกลุ่มนักวิ่งอาสาสมัคร KPTC ภายใต้ภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนที่สำคัญได้แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพไทยประชาชนในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนในพื้นที่
      ความเป็นมาของเขาประทับช้างเทรลเริ่มมาจากการแข่งขัน “จอมบึงมาราธอน” ที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี งานวิ่งเล็กๆ ริเริ่มในปี พ.ศ.2529 ที่ได้บ่มเพาะจิตสำนึกในการออกกำลังกายของประชาชนในละแวกนั้นและประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ในปี พ.ศ.2531 คณะทำงานในขณะนั้นจึงได้ขยายผลเพิ่มกิจกรรมการวิ่งและขี่จักรยาน ขึ้นที่ “สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง” (เดิมคือ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง) และเขาประทับช้าง* ซึ่งอยู่บริเวณรอยต่อของอำเภอเมืองและอำเภอจอมบึง โดยใช้วโรกาสภายหลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดสวนฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2531 ภายใต้การใช้ชื่อในการจัดการแข่งขันว่า “วิ่งชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี”
      กิจกรรมที่จัดขึ้นในขณะนั้น เป็นกิจกรรมแบบ “ครอสคันทรี่ (Cross-country)” ** คือ วิ่ง และขี่จักรยานไปในภูมิประเทศ บนพื้นดิน หิน ลูกรัง ผ่านป่าไม้ และภูเขา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้ามาออกกำลังกายในท่ามกลางธรรมชาติ โดยจะมีกิจกรรมที่สัมพันธ์กับวรรณคดี เช่น การขับเสภา การพูดสุนทรพจน์ และดนตรีไทย โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3ของเดือนมิถุนายน เป็นประจำทุกปี


Leaderboard (Unofficial)
Gender:
Age Category:
POS BIB name(EN) Status Guntime Chiptime Age Group Gender Category
Distance

Saturday 15th of June 2019

Race Type Start Time Distance (km.) Time Limit Map
3K 17:00 3 1 hrs. 30 min.

Sunday 16th of June 2019

Race Type Start Time Distance (km.) Time Limit Map
50K 05:00 50 12 hrs.
32K 06:00 32 9 hrs.
21K 06:30 21 6 hrs.
10K 07:00 10 3 hrs.

Race Type
3K (Saturday 15th of June 2019)
Open
50K (Sunday 16th of June 2019)
Open
32K (Sunday 16th of June 2019)
Male
18 - 29
30 - 39
40 - 49
50 +
Female
18 - 29
30 - 39
40 +
21K (Sunday 16th of June 2019)
Male
18 - 29
30 - 39
40 - 49
50 +
Female
18 - 29
30 - 39
40 +
10K (Sunday 16th of June 2019)
Male
13 - 15
16 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 +
Female
13 - 15
16 - 29
30 - 39
40 - 49
50 +
Shipping Option
Type Price
รับด้วยตนเอง 15 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00-18.00น. ณ เขาประทับช้าง
฿0
รับทางไปรษณีย์ / Race pack delivery by EMS
฿100
Register Now
Application Fee

3K (Saturday 15th of June 2019)
Price Giveaway Is Lotto
3K Below 13 ฿200 Shirt / เสื้อที่ระลึก
No
3K ฿400 Shirt / เสื้อที่ระลึก
No


50K (Sunday 16th of June 2019)
Price Giveaway Is Lotto
50K ฿1800 Shirt / เสื้อที่ระลึก
No


32K (Sunday 16th of June 2019)
Price Giveaway Is Lotto
32K ฿1400 Shirt / เสื้อที่ระลึก
No


21K (Sunday 16th of June 2019)
Price Giveaway Is Lotto
21K ฿900 Shirt / เสื้อที่ระลึก
No


10K (Sunday 16th of June 2019)
Price Giveaway Is Lotto
10K ฿600 Shirt / เสื้อที่ระลึก
NoMore Product

รถบ้าน

3 วัน 2 คืน คันละ 12,500 บาท รวม vat แล้ว (เข้าพักได้ 15-17 มิถุนายน 2562) เช็คอินวันเสาร์ (15/06/62) เวลา 12:00 เช็คเอ้าท์วันจันทร์ (17/06/62) เวลา 12:00น.

รถบ้าน

Price 12500 THB

เต็นท์

2 วัน 1 คืน พร้อมปลั๊กไฟ แผ่นรองนอน และพัดลม (เข้าพักได้ 15-16 มิถุนายน2562) เช็คอินวันเสาร์(15/06/62) เวลา 12:00 น. เช็คเอ้าท์วันอาทิตย์ (16/06/62) เวลา 18:00 น.

เต็นท์

Price 1800 THB

เต็นท์พร้อมแอร์

Price 2800 THB

Register Now
Event Location

เขาประทับช้าง Open with Google Map

GPS: 13.606744, 99.663097