เขาประทับช้าง เทรล 2019

รูปภาพ
รายละเอียด
      เขาประทับช้างเทรล (KPTC Trail) เป็นความร่วมมือของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและกลุ่มนักวิ่งอาสาสมัคร KPTC ภายใต้ภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนที่สำคัญได้แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพไทยประชาชนในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนในพื้นที่
      ความเป็นมาของเขาประทับช้างเทรลเริ่มมาจากการแข่งขัน “จอมบึงมาราธอน” ที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี งานวิ่งเล็กๆ ริเริ่มในปี พ.ศ.2529 ที่ได้บ่มเพาะจิตสำนึกในการออกกำลังกายของประชาชนในละแวกนั้นและประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ในปี พ.ศ.2531 คณะทำงานในขณะนั้นจึงได้ขยายผลเพิ่มกิจกรรมการวิ่งและขี่จักรยาน ขึ้นที่ “สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง” (เดิมคือ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง) และเขาประทับช้าง* ซึ่งอยู่บริเวณรอยต่อของอำเภอเมืองและอำเภอจอมบึง โดยใช้วโรกาสภายหลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดสวนฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2531 ภายใต้การใช้ชื่อในการจัดการแข่งขันว่า “วิ่งชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี”
      กิจกรรมที่จัดขึ้นในขณะนั้น เป็นกิจกรรมแบบ “ครอสคันทรี่ (Cross-country)” ** คือ วิ่ง และขี่จักรยานไปในภูมิประเทศ บนพื้นดิน หิน ลูกรัง ผ่านป่าไม้ และภูเขา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้ามาออกกำลังกายในท่ามกลางธรรมชาติ โดยจะมีกิจกรรมที่สัมพันธ์กับวรรณคดี เช่น การขับเสภา การพูดสุนทรพจน์ และดนตรีไทย โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3ของเดือนมิถุนายน เป็นประจำทุกปี


ตารางอันดับ (Unofficial)
Gender:
Age Category:
ลำดับ BIB ชื่อ(EN) Status Guntime Chiptime Age Group Gender Category
ระยะทาง

Saturday 15th of June 2019

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน ระยะทาง (กม.) จำกัดเวลา แผนที่
3K 17:00 3 1 hrs. 30 min.

Sunday 16th of June 2019

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน ระยะทาง (กม.) จำกัดเวลา แผนที่
50K 05:00 50 12 hrs.
32K 06:00 32 9 hrs.
21K 06:30 21 6 hrs.
10K 07:00 10 3 hrs.

ประเภทการแข่งขัน
3K (Saturday 15th of June 2019)
ทั่วไป
50K (Sunday 16th of June 2019)
ทั่วไป
32K (Sunday 16th of June 2019)
ชาย
18 - 29
30 - 39
40 - 49
50 ปีขึ้นไป
หญิง
18 - 29
30 - 39
40 ปีขึ้นไป
21K (Sunday 16th of June 2019)
ชาย
18 - 29
30 - 39
40 - 49
50 ปีขึ้นไป
หญิง
18 - 29
30 - 39
40 ปีขึ้นไป
10K (Sunday 16th of June 2019)
ชาย
13 - 15
16 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 ปีขึ้นไป
หญิง
13 - 15
16 - 29
30 - 39
40 - 49
50 ปีขึ้นไป
ทางเลือกการรับของ
ประเภท ราคา
รับด้วยตนเอง 15 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00-18.00น. ณ เขาประทับช้าง
฿0
รับทางไปรษณีย์ / Race pack delivery by EMS
฿100
สมัครเลย
ค่าสมัคร

3K (Saturday 15th of June 2019)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
3K Below 13 ฿200 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่
3K ฿400 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


50K (Sunday 16th of June 2019)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
50K ฿1800 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


32K (Sunday 16th of June 2019)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
32K ฿1400 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


21K (Sunday 16th of June 2019)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
21K ฿900 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


10K (Sunday 16th of June 2019)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
10K ฿600 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่สินค้าเพิ่มเติม

รถบ้าน

3 วัน 2 คืน คันละ 12,500 บาท รวม vat แล้ว (เข้าพักได้ 15-17 มิถุนายน 2562) เช็คอินวันเสาร์ (15/06/62) เวลา 12:00 เช็คเอ้าท์วันจันทร์ (17/06/62) เวลา 12:00น.

รถบ้าน

ราคา 12500 บาท

เต็นท์

2 วัน 1 คืน พร้อมปลั๊กไฟ แผ่นรองนอน และพัดลม (เข้าพักได้ 15-16 มิถุนายน2562) เช็คอินวันเสาร์(15/06/62) เวลา 12:00 น. เช็คเอ้าท์วันอาทิตย์ (16/06/62) เวลา 18:00 น.

เต็นท์

ราคา 1800 บาท

เต็นท์พร้อมแอร์

ราคา 2800 บาท

สมัครเลย
สถานที่จัดงาน

เขาประทับช้าง Open with Google Map

GPS: 13.606744, 99.663097