Kao Pratubchang Trail 2022


02
Oct
Register Now

Detail
เขาประทับช้างเทรล (KPTC Trail) เป็นความร่วมมือของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและกลุ่มนักวิ่งอาสาสมัคร KPTC ภายใต้ภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนที่สำคัญได้แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพไทยประชาชนในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนในพื้นที่

ความเป็นมาของเขาประทับช้างเทรลเริ่มมาจากการแข่งขัน “จอมบึงมาราธอน” ที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี งานวิ่งเล็กๆ ริเริ่มในปี พ.ศ.2529 ที่ได้บ่มเพาะจิตสำนึกในการออกกำลังกายของประชาชนในละแวกนั้นและประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ในปี พ.ศ.2531 คณะทำงานในขณะนั้นจึงได้ขยายผลเพิ่มกิจกรรมการวิ่งและขี่จักรยาน ขึ้นที่ “สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง” (เดิมคือ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง) และเขาประทับช้าง* ซึ่งอยู่บริเวณรอยต่อของอำเภอเมืองและอำเภอจอมบึง โดยใช้วโรกาสภายหลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดสวนฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2531 ภายใต้การใช้ชื่อในการจัดการแข่งขันว่า “วิ่งชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี”

กิจกรรมที่จัดขึ้นในขณะนั้น เป็นกิจกรรมแบบ “ครอสคันทรี่ (Cross-country)” คือ วิ่ง และขี่จักรยานไปในภูมิประเทศ บนพื้นดิน หิน ลูกรัง ผ่านป่าไม้ และภูเขา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้ามาออกกำลังกายในท่ามกลางธรรมชาติ โดยจะมีกิจกรรมที่สัมพันธ์กับวรรณคดี เช่น การขับเสภา การพูดสุนทรพจน์ และดนตรีไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/kaopratubchangtrail/
สอบถามเกี่ยวกับการรับสมัคร: https://www.facebook.com/runningconnect


Distance

Sunday 2nd of October 2022

Race Type Start Time Distance (km.) Time Limit Map
50K 04:00 50 13 hrs.
25K 06:00 25 6 hrs.
10K 07:00 10 3 hrs.
3K 07:15 3 1 hrs. 30 min.

Race Type
50K (Sunday 2nd of October 2022)
Open
25K (Sunday 2nd of October 2022)
Male
18 - 29
30 - 39
40 - 49
50 +
Female
18 - 29
30 - 39
40 +
10K (Sunday 2nd of October 2022)
Male
13 - 15
16 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 +
Female
13 - 15
16 - 29
30 - 39
40 - 49
50 +
3K (Sunday 2nd of October 2022)
Open
Shipping Option
Type Price
รับด้วยตนเอง ณ เขาประทับช้าง
฿0
Register Now
Application Fee

50K (Sunday 2nd of October 2022)
Price Giveaway Is Lotto
50K THB 2500 Shirt / เสื้อที่ระลึก
No


25K (Sunday 2nd of October 2022)
Price Giveaway Is Lotto
25K THB 1500 Shirt / เสื้อที่ระลึก
No


10K (Sunday 2nd of October 2022)
Price Giveaway Is Lotto
10K THB 800 Shirt / เสื้อที่ระลึก
No


3K (Sunday 2nd of October 2022)
Price Giveaway Is Lotto
3K Below 13 THB 200 Shirt / เสื้อที่ระลึก
No
3K THB 400 Shirt / เสื้อที่ระลึก
NoMore Product

บริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง

บริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง

Price 100 THB

บริจาคให้โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าของศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 (เขาประทับช้าง)

บริจาคให้โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าของศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 (เขาประทับช้าง)

Price 100 THB

Register Now
Fees
Operation Fee 6.00%
Event Location

เขาประทับช้าง Open with Google Map

GPS: 13.606744, 99.663097