วิ่งสู่ชีวิตใหม่ 2016

รายละเอียด
ตั้งแต่ปี 2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการ Thai Health Day Run เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี โครงการนี้ได้กระตุ้นให้เกิดนักวิ่งหน้าใหม่เข้าสู่สนามวิ่งเป็นจำนวนมาก ภายใต้คำขวัญ “วิ่งสู่ชีวิตใหม่” (Run for New Life) เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนใช้การวิ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง เกิดเป็นกรณีศึกษาของผู้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการวิ่งขึ้นมากมาย

      โครงการ Thai Health Day Run ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การพัฒนาผู้นำการวิ่งเพื่อสุขภาพที่มาจากหลายภาคส่วน เช่น นักวิ่งทางไกลทีมชาติไทยทั้งอดีตและปัจจุบัน ให้เป็นแกนนำในการสร้างนักวิ่งหน้าใหม่ โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการวิ่งและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการสื่อสารรณรงค์เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวในเรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นกระแสความนิยมในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย


ระยะทาง

Sunday 13th of November 2016

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน ระยะทาง (กม.) จำกัดเวลา แผนที่
10K 05:45 10 -
5K 06:00 5 -

ประเภทการแข่งขัน
10K (Sunday 13th of November 2016)
ชาย
13 - 15
16 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 ปีขึ้นไป
หญิง
13 - 15
16 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 ปีขึ้นไป
5K (Sunday 13th of November 2016)
ชาย
ทั่วไป
หญิง
ทั่วไป
ค่าสมัคร

10K (Sunday 13th of November 2016)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
10K ฿250 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


5K (Sunday 13th of November 2016)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
5K ฿250 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่สมัครเลย
หมายเหตุ
  1. รับอุปกรณ์และเสื้อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:00-18:00 น.ที่บริเวณสนามเทพหัสดิน ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ
สถานที่จัดงาน

ด้านข้างสนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครฯ Open in new tab

GPS: 13.746687, 100.527466