วิ่งสู่ชีวิตใหม่ 2017

รายละเอียด
      ตั้งแต่ปี 2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ร่วมกับสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการ Thai Health Day Run เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี โครงการนี้ได้กระตุ้นให้เกิดนักวิ่งหน้าใหม่เข้าสู่สนามวิ่งเป็นจำนวนมาก ภายใต้คำขวัญ “วิ่งสู่ชีวิตใหม่” (Run for New Life) เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนใช้การวิ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง เกิดเป็นกรณีศึกษาของผู้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการวิ่งขึ้นมากมาย

      โครงการ Thai Health Day Run ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ
การพัฒนาผู้นำการวิ่งเพื่อสุขภาพที่มาจากหลายภาคส่วน เช่น นักวิ่งทางไกลทีมชาติไทยทั้งอดีตและปัจจุบัน ให้เป็นแกนนำในการสร้างนักวิ่งหน้าใหม่ โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการวิ่งและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการสื่อสารรณรงค์เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวในเรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นกระแสความนิยมในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย


ระยะทาง

Sunday 12th of November 2017

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน ระยะทาง (กม.) จำกัดเวลา แผนที่
Mini Marathon 10K 05:00 10 2 hrs.
Mini Marathon 10K Pacer 05:00 10 2 hrs.
Fun Run 3K 05:10 3 1 hrs. 50 min.
Fun Run 3K (Below 14) 05:10 3 1 hrs. 50 min.
Fun Run 5K 05:15 5 1 hrs. 45 min.

ประเภทการแข่งขัน
Mini Marathon 10K (Sunday 12th of November 2017)
ชาย
15 - 18
19 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 ปีขึ้นไป
หญิง
15 - 18
19 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 ปีขึ้นไป
Mini Marathon 10K Pacer (Sunday 12th of November 2017)
ทั่วไป
Fun Run 3K (Sunday 12th of November 2017)
ชาย
14 ปีขึ้นไป
หญิง
14 ปีขึ้นไป
Fun Run 3K (Below 14) (Sunday 12th of November 2017)
ชาย
7 - 8
9 - 10
11 - 12
13 - 14
0 - 6
หญิง
7 - 8
9 - 10
11 - 12
13 - 14
0 - 6
Fun Run 5K (Sunday 12th of November 2017)
ทั่วไป
ทางเลือกการรับของ
ประเภท ค่าส่งใบสมัครแรก ค่าส่งใบสมัครถัดไป
Race pack delivery by EMS ฿100 ฿50
รับด้วยตนเองที่สถานที่ สสส. (4 พ.ย. 2560) ฿0 ฿0
รับด้วยตนเองที่สถานที่จัดงาน (11 พ.ย. 2560) ฿0 ฿0
สมัครเลย
ค่าสมัคร

Mini Marathon 10K (Sunday 12th of November 2017)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Mini Marathon 10K ฿250 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่
Mini Marathon 10K (ผู้พิการ) ฿150 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


Mini Marathon 10K Pacer (Sunday 12th of November 2017)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Half Marathon (Pacer) ฿0 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


Fun Run 3K (Sunday 12th of November 2017)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Fun Run 3K (ผู้พิการ) ฿150 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


Fun Run 3K (Below 14) (Sunday 12th of November 2017)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Fun Run 3K (Below 14) ฿150 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


Fun Run 5K (Sunday 12th of November 2017)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Fun Run 5K ฿250 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่
Fun Run 5K (ผู้พิการ) ฿150 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่สมัครเลย
หมายเหตุ
สถานที่จัดงาน

Open with Google Map

GPS: 13.769229, 100.497258