ตะนาวศรี เทรล 2016

รายละเอียด
"การแข่งขันวิ่งตะนาวศรี เทรล หรือที่รู้จักกันในหมู่นักวิ่งว่า TNT (Tanaosri Trail) เป็นการแข่งขันวิ่งไปในพื้นที่ภูมิประเทศบนเทือกเขาตะนาวศรี บริเวณอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในพื้นที่ชายแดนประเทศไทยและประเทศพม่าที่อยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      ตะนาวศรี เทรล จัดขึ้นโดยความร่วมมือของอุทยานธรรมชาติวิทยา, สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย, มูลนิธิวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง, กลุ่มนักวิ่งเทรล และภาคองค์กรในท้องถิ่น ได้แก่ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสวนผึ้ง คณะครูและโรงเรียน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ จัดครั้งแรกในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ และเป็นการส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริฯ และมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้กับกองทุนราษฎรอาสาดับไฟป่าในพื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ


ระยะทาง

Sunday 11th of December 2016

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน ระยะทาง (กม.) จำกัดเวลา แผนที่
50 Km. 03:00 54.9 16 hrs.
25 Km. 06:30 26.6 11 hrs.
10 Km. 07:00 7.1 4 hrs.
3 Km. Children Run 07:15 3 1 hrs.
3 Km. Fun Run 08:00 3 1 hrs.

ประเภทการแข่งขัน
50 Km. (Sunday 11th of December 2016)
ชาย
18 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 ปีขึ้นไป
หญิง
18 - 39
40 ปีขึ้นไป
25 Km. (Sunday 11th of December 2016)
ชาย
18 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 ปีขึ้นไป
หญิง
18 - 39
40 ปีขึ้นไป
10 Km. (Sunday 11th of December 2016)
ชาย
13 - 15
16 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 ปีขึ้นไป
หญิง
13 - 15
16 - 29
30 - 39
40 - 49
50 ปีขึ้นไป
3 Km. Children Run (Sunday 11th of December 2016)
ชาย
7 - 8
9 - 10
11 - 12
หญิง
7 - 8
9 - 10
11 - 12
3 Km. Fun Run (Sunday 11th of December 2016)
ชาย
ทั่วไป
หญิง
ทั่วไป
ทางเลือกการรับของ
ประเภท ค่าส่งใบสมัครแรก ค่าส่งใบสมัครถัดไป
Race pack pick-up at press conference (Bangkok) ฿0 ฿0
Race pack pick-up at expo (Ratchaburi) ฿0 ฿0
สมัครเลย
ค่าสมัคร

50 Km. (Sunday 11th of December 2016)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
50 Km. ฿1800 เสื้อที่ระลึก
ถุงใส่ของที่ระลึก
ไม่ใช่


25 Km. (Sunday 11th of December 2016)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
25 Km. ฿1200 เสื้อที่ระลึก
ถุงใส่ของที่ระลึก
ไม่ใช่


10 Km. (Sunday 11th of December 2016)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
10 Km. ฿900 เสื้อที่ระลึก
ถุงใส่ของที่ระลึก
ไม่ใช่


3 Km. Children Run (Sunday 11th of December 2016)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
3 Km. Children Run ฿100 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


3 Km. Fun Run (Sunday 11th of December 2016)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
3 Km. Fun Run ฿400 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่สมัครเลย
หมายเหตุ
  1. ผู้สมัครระยะ 50 Km ต้องเคยผ่านระยะมาราธอนด้วยเวลาต่ำกว่า 4:30 ชม. หรือ เคยผ่านการวิ่งเทรลในระยะ 50 กิโลเมตร หรือมากกว่า
  2. ผู้สมัครระยะ 25 Km ต้องเคยผ่านการวิ่งมาราธอนมาแล้ว หรือเคยผ่านการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง หรือเคยผ่านการวิ่งเทรลในระยะไม่ต่ำกว่า 20 กิโลเมตร หรือมากกว่า
  3. ผู้สมัครระยะ 10 Km ต้องเคยผ่านการวิ่งมินิมาราธอนมาแล้ว
  4. ผู้สมัครต้องไม่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคหัวใจ หรือโรคร้ายแรง
  5. การคำนวณอายุใช้การลบปี พศ.เกิด ออกจากปี 2559
  6. ผู้ชนะจะได้รับเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัล กรณีที่จำนวนผู้เข้าแข่งขันน้อยกว่ารางวัล
การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อให้ผู้สมัครสามารถประเมินสมรรถนะของตนในการสมัครได้ และเป็นการให้เกียรติผู้สมัครในการพิจารณาคุณสมบัติของตนเอง
ผู้สมัครแต่ะละคนจะสามารถนำหลักฐานการสมัครแลกซื้อผลิตภัณฑ์ CW-X มูลค่าส่วนลดเท่ากับค่าสมัคร/คน
  1. ใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้า CW-X รุ่น Revolution (นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น)
  2. ใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้า CW-X รุ่น TRAXTER, PerformX (ส่วนลดสูงสุด 900 บาท)
  3. กรุณาดูรายละเอียดอื่นๆ ในเงื่อนไขการใช้ส่วนลด CW-X
สถานที่จัดงาน

อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี Open with Google Map

GPS: 13.521552, 99.245811