ตะนาวศรี เทรล 2017

รายละเอียด
      การแข่งขันวิ่งตะนาวศรี เทรล หรือที่รู้จักกันในหมู่นักวิ่งว่า TNT (Tanaosri Trail) เป็นการแข่งขันวิ่งไปในพื้นที่ภูมิประเทศบนเทือกเขาตะนาวศรี บริเวณอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในพื้นที่ชายแดนประเทศไทยและประเทศพม่า

      ตะนาวศรี เทรล จัดที่ อุทยานธรรมชาติวิทยา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ใกล้น้ำตกเก้าโจน ส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี สภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันต่อเนื่องท้าทายความสามารถ และการที่สถานที่จัดไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เป็นสนามแข่งขันที่นักวิ่งที่ผ่านประสบการณ์การวิ่งเทรลมาให้ความสนใจ ประกอบกับเส้นทางวิ่งของตะนาวศรีเทรลในระยะ 50 กม. และ 25 กม. ได้รับการรับรองจาก ITRA (International Trail Running Association) หรือ ไอ-ทรา และได้เป็นสนามที่ได้รับการรับรอง (Qualifying Race) จาก คณะกรรมการ Ultra-Trail du Mont-Blanc® หรือ UTMB® จึงทำให้การแข่งขันวิ่งตะนาวศรีเทรลเป็นที่จับตาและเป็นจุดหมายสำหรับการแข่งขันของนักวิ่งเทรลจากทั่วโลก

      การดำเนินงานในปี 2560 ประกอบด้วยความร่วมมือระหว่าง อำเภอสวนผึ้ง อุทยานธรรมชาติวิทยา อบต.สวนผึ้ง อบต.ตะนาวศรี ประชาชนในอำเภอสวนผึ้ง ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสวนผึ้ง คณะครูและโรงเรียนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ กลุ่มอาสาดับไฟป่าเขาประโจม โรงพยาบาลสวนผึ้ง และรับผิดชอบการดำเนินโครงการโดย บริษัท รันนิ่ง คอนเน็ค จำกัด

 
  • มุ่งหวังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนผู้รักการออกกำลังกายได้มีโอกาสได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย ตามแนวนโยบายของ "อุทยานธรรมชาติวิทยา"
  • อาศัยประโยชน์จากการจัดกิจกรรมเพื่อทำแนวกันไฟไว้สำหรับการทำงานของการป้องกันและดับไฟป่าได้ใช้ประโยชน์ ภายใต้คำขวัญ "ทางวิ่ง ทางกันไฟ ทางเดียวกัน"
  • รายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนในท้องที่


ระยะทาง

Saturday 16th of December 2017

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน ระยะทาง (กม.) จำกัดเวลา แผนที่
Duo60 03:00 60 18 hrs. 30 min.
TNT60 03:00 60 18 hrs. 30 min.
TNT30 06:30 30 12 hrs.
TNT10 07:00 10 4 hrs.
TNT3 07:30 3 0 hrs. 30 min.
TNT3 Child 07:15 3 1 hrs.

ประเภทการแข่งขัน
Duo60 (Saturday 16th of December 2017)
ทั่วไป
TNT60 (Saturday 16th of December 2017)
ชาย
18 - 29
30 - 39
40 - 49
50 ปีขึ้นไป
หญิง
18 - 39
40 ปีขึ้นไป
TNT30 (Saturday 16th of December 2017)
ชาย
18 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 ปีขึ้นไป
หญิง
18 - 29
30 - 39
40 ปีขึ้นไป
TNT10 (Saturday 16th of December 2017)
ชาย
13 - 15
16 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 ปีขึ้นไป
หญิง
13 - 15
16 - 29
30 - 39
40 - 49
50 ปีขึ้นไป
TNT3 (Saturday 16th of December 2017)
ทั่วไป
TNT3 Child (Saturday 16th of December 2017)
ชาย
7 - 8
9 - 10
11 - 12
หญิง
7 - 8
9 - 10
11 - 12
ทางเลือกการรับของ
ประเภท ค่าส่งใบสมัครแรก ค่าส่งใบสมัครถัดไป
Race pack delivery by EMS ฿100 ฿50
Race pack pick-up at expo (15 Dec 2017) (ไม่มีการแจกอุปกรณ์แข่งขันที่กทม. และในวันงานวันที่ 16 Dec) ฿0 ฿0
สมัครเลย
ค่าสมัคร

Duo60 (Saturday 16th of December 2017)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
DUO60
ราคาดังกล่าวเป็นราคาต่อคน / The price above is price per person.
฿1800 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


TNT60 (Saturday 16th of December 2017)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
TNT60 ฿1800 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


TNT30 (Saturday 16th of December 2017)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
TNT30 ฿1200 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


TNT10 (Saturday 16th of December 2017)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
TNT10 ฿900 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


TNT3 (Saturday 16th of December 2017)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
TNT3 ฿400 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


TNT3 Child (Saturday 16th of December 2017)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
TNT3 Child ฿100 เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่สมัครเลย
หมายเหตุ
  1. ผู้สมัครระยะ 60 Km ต้องเคยผ่านระยะมาราธอนด้วยเวลาต่ำกว่า 4:30 ชม. หรือ เคยผ่านการวิ่งเทรลในระยะ 50 กิโลเมตร หรือมากกว่า
  2. ผู้สมัครระยะ 30 Km ต้องเคยผ่านการวิ่งมาราธอนมาแล้ว หรือเคยผ่านการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง หรือเคยผ่านการวิ่งเทรลในระยะไม่ต่ำกว่า 20 กิโลเมตร หรือมากกว่า
  3. ผู้สมัครระยะ 10 Km ต้องเคยผ่านการวิ่งมินิมาราธอนมาแล้ว
  4. ผู้สมัครต้องไม่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคหัวใจ หรือโรคร้ายแรง
  5. การคำนวณอายุใช้การลบปี พศ.เกิด ออกจากปี 2560
  6. ผู้ชนะจะได้รับเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัล กรณีที่จำนวนผู้เข้าแข่งขันน้อยกว่ารางวัล
การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อให้ผู้สมัครสามารถประเมินสมรรถนะของตนในการสมัครได้ และเป็นการให้เกียรติผู้สมัครในการพิจารณาคุณสมบัติของตนเอง
สถานที่จัดงาน

อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี Open in new tab

GPS: 13.521552, 99.245811