ตะนาวศรี เวอร์ชวล เทรล 2018

รายละเอียด
      กิจกรรมวิ่งตะนาวศรีเทรล (TNT) ที่ อุทยานธรรมชาติวิทยา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ใกล้น้ำตกเก้าโจน ส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี สภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันต่อเนื่องท้าทายความสามารถ เส้นทางได้รับการรับรองจาก ITRA (International Trail Running Association) มีคะแนนความยาก "Endurance" Points คะแนนที่บ่งบอกความสูงชัน "Mountain" Level และคะแนนความท้าทายความสามารถ "Finisher" Criteria ที่บ่งบอกว่า การผ่านสนามนี้ได้ นักกีฬาต้องมีการฝึกซ้อม และมีความพร้อมของร่างกายที่สูงมาก

      ดังนั้น กิจกรรม ตะนาวศรี เวอร์ชวล เทรล (Tanaosri Virtual Trail: TNVT) จึงเกิดขึ้นเพื่อเชิญชวนเพื่อนๆ นักวิ่งทั้งที่ได้สมัครร่วมแข่งขัน ตะนาวศรีเทรล 2018 หรือไม่ได้สมัครก็ตาม เข้าร่วมฝึกซ้อมเก็บระยะความสูงสะสม (Elevation Gain) เพื่อเตรียมพร้อมร่างกายให้สอดคล้องกับระยะเป้าหมายของตน


ตารางอันดับเวอร์ชวลรัน

Category Name

ลำดับ ระยะทาง ความสูง Category เวลา(H:m:s) AVG. Pace จำนวนครั้ง Category Ticket Fullname (EN) Distance Pending
ระยะทาง

Virtual Run

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน เวลาจบแข่งขัน
TNVT10 SEP 2018-09-01 00:00:00 2018-09-30 23:59:59
TNVT20 SEP 2018-09-01 00:00:00 2018-09-30 23:59:59
TNVT30 SEP 2018-09-01 00:00:00 2018-09-30 23:59:59
TNVT60 SEP 2018-09-01 00:00:00 2018-09-30 23:59:59
TNVT10 OCT 2018-10-01 00:00:00 2018-10-31 23:59:59
TNVT20 OCT 2018-10-01 00:00:00 2018-10-31 23:59:59
TNVT30 OCT 2018-10-01 00:00:00 2018-10-31 23:59:59
TNVT60 OCT 2018-10-01 00:00:00 2018-10-31 23:59:59
TNVT10 NOV 2018-11-01 00:00:00 2018-11-30 23:59:59
TNVT20 NOV 2018-11-01 00:00:00 2018-11-30 23:59:59
TNVT30 NOV 2018-11-01 00:00:00 2018-11-30 23:59:59
TNVT60 NOV 2018-11-01 00:00:00 2018-11-30 23:59:59

ประเภทการแข่งขัน
TNVT10 SEP
ทั่วไป
TNVT20 SEP
ทั่วไป
TNVT30 SEP
ทั่วไป
TNVT60 SEP
ทั่วไป
TNVT10 OCT
ทั่วไป
TNVT20 OCT
ทั่วไป
TNVT30 OCT
ทั่วไป
TNVT60 OCT
ทั่วไป
TNVT10 NOV
ทั่วไป
TNVT20 NOV
ทั่วไป
TNVT30 NOV
ทั่วไป
TNVT60 NOV
ทั่วไป
ค่าสมัคร
หมายเหตุ
การติดต่อผู้จัด
  1. Website http://www.tanaosritrail.com
  2. Facebook https://www.facebook.com/TanaosriTrail/
สถานที่จัดงาน

ทุกที่ Open in new tab

GPS: 13.7523806, 100.4767382