ULTRADOIMUSER 100 Presented by Moccona

รูปภาพ
รายละเอียด

บริษัท รันรันทีม จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (ดอยมูเซอ) ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติน้ำตกลานสาง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ (Trail running) รายการ “ULTRADOIMUSER 100 Presented by Moccona” (UTDM100 Presented by Moccona ) ในวันที่ 25-27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้

  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและการแต่งกายของชนเผ่าต่างๆ ในพื้นที่กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม
  2. เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของจังหวัดตากและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นการนำรายได้มาสู่ชุมชน ทั้งในชุมชนของพื้นที่จัดกิจกรรมและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างทั่วถึง และเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวจังหวัดตากในโอกาสต่อไป

ติดต่อผู้จัด https://www.facebook.com/UltraTrailDoiMuser/
สอบถามปัญหาการสมัคร https://www.facebook.com/runningconnect/inboxระยะทาง

Saturday 26th of September 2020

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน ระยะทาง (กม.) จำกัดเวลา แผนที่
UTDM 100 06:00 100 30 hrs.
UTDM 65 22:00 65 19 hrs.

Sunday 27th of September 2020

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน ระยะทาง (กม.) จำกัดเวลา แผนที่
UTDM 40 04:00 40 13 hrs.
UTDM 20 06:00 20 7 hrs.
UTDM 8 06:30 8 3 hrs. 30 min.

ประเภทการแข่งขัน
UTDM 100 (Saturday 26th of September 2020)
ทั่วไป
UTDM 65 (Saturday 26th of September 2020)
ทั่วไป
UTDM 40 (Sunday 27th of September 2020)
ทั่วไป
UTDM 20 (Sunday 27th of September 2020)
ทั่วไป
UTDM 8 (Sunday 27th of September 2020)
ทั่วไป
ทางเลือกการรับของ
ประเภท ราคา
รับด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 25 กันยายน 2563 เวลา 12:00 – 18:00 น. และ 26 กันยายน 2563 เวลา 10:00 – 18:00 น.
฿0
สมัครเลย
ค่าสมัคร

UTDM 100 (Saturday 26th of September 2020)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
UTDM 100 (Super early bird) ฿3500 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่
UTDM 100 (Early bird) ฿3900 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่
UTDM 100 ฿4900 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่


UTDM 65 (Saturday 26th of September 2020)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
UTDM 65 (Super early bird) ฿2800 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่
UTDM 65 (Early bird) ฿3200 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่
UTDM 65 ฿3800 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่


UTDM 40 (Sunday 27th of September 2020)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
UTDM 40 (Super early bird) ฿2200 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่
UTDM 40 (Early bird) ฿2600 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่
UTDM 40 ฿2800 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่


UTDM 20 (Sunday 27th of September 2020)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
UTDM 20 (Super early bird) ฿1200 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่
UTDM 20 (Early bird) ฿1400 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่
UTDM 20 ฿1600 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่


UTDM 8 (Sunday 27th of September 2020)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
UTDM 8 (Super early bird) ฿500 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่
UTDM 8 (Early bird) ฿600 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่
UTDM 8 ฿700 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่สมัครเลย
สถานที่จัดงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก Open with Google Map

GPS: 16.751228, 98.936133