ULTRADOIMUSER 100 Presented by Moccona


26
Sep
Register Now

Image
Detail

บริษัท รันรันทีม จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (ดอยมูเซอ) ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติน้ำตกลานสาง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ (Trail running) รายการ “ULTRADOIMUSER 100 Presented by Moccona” (UTDM100 Presented by Moccona ) ในวันที่ 25-27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้

  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและการแต่งกายของชนเผ่าต่างๆ ในพื้นที่กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม
  2. เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของจังหวัดตากและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นการนำรายได้มาสู่ชุมชน ทั้งในชุมชนของพื้นที่จัดกิจกรรมและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างทั่วถึง และเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวจังหวัดตากในโอกาสต่อไป

ติดต่อผู้จัด https://www.facebook.com/UltraTrailDoiMuser/
สอบถามปัญหาการสมัคร https://www.facebook.com/runningconnect/inboxDistance

Saturday 26th of September 2020

Race Type Start Time Distance (km.) Time Limit Map
UTDM 100 06:00 100 30 hrs.
UTDM 65 22:00 65 19 hrs.

Sunday 27th of September 2020

Race Type Start Time Distance (km.) Time Limit Map
UTDM 40 04:00 40 13 hrs.
UTDM 20 06:00 20 7 hrs.
UTDM 8 06:30 8 3 hrs. 30 min.

Race Type
UTDM 100 (Saturday 26th of September 2020)
Open
UTDM 65 (Saturday 26th of September 2020)
Open
UTDM 40 (Sunday 27th of September 2020)
Open
UTDM 20 (Sunday 27th of September 2020)
Open
UTDM 8 (Sunday 27th of September 2020)
Open
Shipping Option
Type Price
รับด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 25 กันยายน 2563 เวลา 12:00 – 18:00 น. และ 26 กันยายน 2563 เวลา 10:00 – 18:00 น.
฿0
Register Now
Application Fee

UTDM 100 (Saturday 26th of September 2020)
Price Giveaway Is Lotto
UTDM 100 (Super early bird) THB 3500 Shirt / เสื้อคอกลม
No
UTDM 100 (Early bird) THB 3900 Shirt / เสื้อคอกลม
No
UTDM 100 THB 4900 Shirt / เสื้อคอกลม
No


UTDM 65 (Saturday 26th of September 2020)
Price Giveaway Is Lotto
UTDM 65 (Super early bird) THB 2800 Shirt / เสื้อคอกลม
No
UTDM 65 (Early bird) THB 3200 Shirt / เสื้อคอกลม
No
UTDM 65 THB 3800 Shirt / เสื้อคอกลม
No


UTDM 40 (Sunday 27th of September 2020)
Price Giveaway Is Lotto
UTDM 40 (Super early bird) THB 2200 Shirt / เสื้อคอกลม
No
UTDM 40 (Early bird) THB 2600 Shirt / เสื้อคอกลม
No
UTDM 40 THB 2800 Shirt / เสื้อคอกลม
No


UTDM 20 (Sunday 27th of September 2020)
Price Giveaway Is Lotto
UTDM 20 (Super early bird) THB 1200 Shirt / เสื้อคอกลม
No
UTDM 20 (Early bird) THB 1400 Shirt / เสื้อคอกลม
No
UTDM 20 THB 1600 Shirt / เสื้อคอกลม
No


UTDM 8 (Sunday 27th of September 2020)
Price Giveaway Is Lotto
UTDM 8 (Super early bird) THB 500 Shirt / เสื้อคอกลม
No
UTDM 8 (Early bird) THB 600 Shirt / เสื้อคอกลม
No
UTDM 8 THB 700 Shirt / เสื้อคอกลม
NoRegister Now
Event Location

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก Open with Google Map

GPS: 16.751228, 98.936133