ULTRA TRAIL DOI MUSER 100 (UTDM100)

รายละเอียด

บริษัท รันรันทีม จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (ดอยมูเซอ) ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติน้ำตกลานสาง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ (Trail running) รายการ “ULTRA TRAIL DOI MUSER 100” (UTDM100) ในวันที่ 24-26 กันยายน 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้

  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ  เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและการแต่งกายของชนเผ่าต่างๆ ในพื้นที่กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม
  2. เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของจังหวัดตากและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นการนำรายได้มาสู่ชุมชน ทั้งในชุมชนของพื้นที่จัดกิจกรรมและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างทั่วถึง และเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวจังหวัดตากในโอกาสต่อไป

ติดต่อผู้จัด https://www.facebook.com/UltraTrailDoiMuser/
สอบถามปัญหาการสมัคร https://www.facebook.com/runningconnect/inboxระยะทาง

Saturday 25th of September 2021

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน ระยะทาง (กม.) จำกัดเวลา แผนที่
UTDM 100 05:30 100 30 hrs.
UTDM 65 06:30 65 19 hrs.

Sunday 26th of September 2021

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน ระยะทาง (กม.) จำกัดเวลา แผนที่
UTDM 40 04:00 40 13 hrs.
UTDM 20 06:00 20 7 hrs.
UTDM 8 06:30 8 3 hrs. 30 min.

ประเภทการแข่งขัน
UTDM 100 (Saturday 25th of September 2021)
ทั่วไป
UTDM 65 (Saturday 25th of September 2021)
ทั่วไป
UTDM 40 (Sunday 26th of September 2021)
ทั่วไป
UTDM 20 (Sunday 26th of September 2021)
ทั่วไป
UTDM 8 (Sunday 26th of September 2021)
ทั่วไป
ทางเลือกการรับของ
ประเภท ราคา
รับด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (ดอยมูเซอ) ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 13.00-17.00 และ วันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 10.00-17.00
฿0
สมัครเลย
ค่าสมัคร

UTDM 100 (Saturday 25th of September 2021)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
UTDM 100 (Super early bird) ฿3600 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่
UTDM 100 (Early bird) ฿4050 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่
UTDM 100 ฿5000 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่


UTDM 65 (Saturday 25th of September 2021)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
UTDM 65 (Super early bird) ฿2900 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่
UTDM 65 (Early bird) ฿3350 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่
UTDM 65 ฿4300 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่


UTDM 40 (Sunday 26th of September 2021)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
UTDM 40 (Super early bird) ฿2300 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่
UTDM 40 (Early bird) ฿2750 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่
UTDM 40 ฿3400 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่


UTDM 20 (Sunday 26th of September 2021)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
UTDM 20 (Super early bird) ฿1300 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่
UTDM 20 (Early bird) ฿1550 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่
UTDM 20 ฿2000 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่


UTDM 8 (Sunday 26th of September 2021)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
UTDM 8 (Super early bird) ฿600 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่
UTDM 8 (Early bird) ฿750 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่
UTDM 8 ฿1000 Shirt / เสื้อคอกลม
ไม่ใช่สมัครเลย
สถานที่จัดงาน

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก Open with Google Map

GPS: 16.751228, 98.936133