ULTRA TRAIL DOI MUSER 100 (UTDM100)


25
Sep
Register Now

Detail

บริษัท รันรันทีม จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (ดอยมูเซอ) ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติน้ำตกลานสาง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ (Trail running) รายการ “ULTRA TRAIL DOI MUSER 100” (UTDM100) ในวันที่ 24-26 กันยายน 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้

  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ  เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและการแต่งกายของชนเผ่าต่างๆ ในพื้นที่กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม
  2. เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของจังหวัดตากและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นการนำรายได้มาสู่ชุมชน ทั้งในชุมชนของพื้นที่จัดกิจกรรมและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างทั่วถึง และเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวจังหวัดตากในโอกาสต่อไป

ติดต่อผู้จัด https://www.facebook.com/UltraTrailDoiMuser/
สอบถามปัญหาการสมัคร https://www.facebook.com/runningconnect/inbox

 Distance

Saturday 25th of September 2021

Race Type Start Time Distance (km.) Time Limit Map
UTDM 100 05:30 100 30 hrs.
UTDM 65 06:30 65 19 hrs.

Sunday 26th of September 2021

Race Type Start Time Distance (km.) Time Limit Map
UTDM 40 04:00 40 13 hrs.
UTDM 20 06:00 20 7 hrs.
UTDM 8 06:30 8 3 hrs. 30 min.

Race Type
UTDM 100 (Saturday 25th of September 2021)
Open
UTDM 65 (Saturday 25th of September 2021)
Open
UTDM 40 (Sunday 26th of September 2021)
Open
UTDM 20 (Sunday 26th of September 2021)
Open
UTDM 8 (Sunday 26th of September 2021)
Open
Shipping Option
Type Price
รับด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (ดอยมูเซอ) ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 13.00-17.00 และ วันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 10.00-17.00
฿0
Register Now
Application Fee

UTDM 100 (Saturday 25th of September 2021)
Price Giveaway Is Lotto
UTDM 100 (Super early bird) ฿3600 Shirt / เสื้อคอกลม
No
UTDM 100 (Early bird) ฿4050 Shirt / เสื้อคอกลม
No
UTDM 100 ฿5000 Shirt / เสื้อคอกลม
No


UTDM 65 (Saturday 25th of September 2021)
Price Giveaway Is Lotto
UTDM 65 (Super early bird) ฿2900 Shirt / เสื้อคอกลม
No
UTDM 65 (Early bird) ฿3350 Shirt / เสื้อคอกลม
No
UTDM 65 ฿4300 Shirt / เสื้อคอกลม
No


UTDM 40 (Sunday 26th of September 2021)
Price Giveaway Is Lotto
UTDM 40 (Super early bird) ฿2300 Shirt / เสื้อคอกลม
No
UTDM 40 (Early bird) ฿2750 Shirt / เสื้อคอกลม
No
UTDM 40 ฿3400 Shirt / เสื้อคอกลม
No


UTDM 20 (Sunday 26th of September 2021)
Price Giveaway Is Lotto
UTDM 20 (Super early bird) ฿1300 Shirt / เสื้อคอกลม
No
UTDM 20 (Early bird) ฿1550 Shirt / เสื้อคอกลม
No
UTDM 20 ฿2000 Shirt / เสื้อคอกลม
No


UTDM 8 (Sunday 26th of September 2021)
Price Giveaway Is Lotto
UTDM 8 (Super early bird) ฿600 Shirt / เสื้อคอกลม
No
UTDM 8 (Early bird) ฿750 Shirt / เสื้อคอกลม
No
UTDM 8 ฿1000 Shirt / เสื้อคอกลม
NoRegister Now
Event Location

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก Open with Google Map

GPS: 16.751228, 98.936133