ตะนาวศรี เทรล 2021

รายละเอียด
การจัดกิจกรรมวิ่งของตะนาวศรีเทรลยึดมั่นการให้ความสำคัญต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รักการออกกำลังกายได้มีโอกาสได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติควบคู่ไปกับการออกกำลังกายตามแนวนโยบายของอุทยานธรรมชาติวิทยา  การให้คนที่อยู่ในเมืองได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสป่าอย่างแท้จริง ทำให้ได้เข้าไปมีประสบการณ์โดยตรง ซึ่งทำให้คนเมืองเข้าใจรักและหวงแหนป่าอันเป็นทรัพยากรอันมีค่าของประเทศ


การจัดกิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการดึงดูดนักวิ่งจากต่างถิ่นมายังอำเภอสวนผึ้ง ซึ่งทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวแก่ท้องถิ่นแล้ว ยังมุ่งใช้ทรัพยากร ผลิตภัณฑ์ และแรงงานในท้องถิ่นคือในบริเวณ อำเภอสวนผึ้ง และจังหวัดราชบุรี  เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้ประโยชน์โดยตรง นอกเหนือไปจากประโยชน์โดยอ้อมจากการท่องเที่ยว ป่าและธรรมชาติที่กิจกรรมการวิ่งเทรลนี้ให้ประโยชน์ไว้  

นอกจากนี้ แนวคิดของการจัดงานคือ “PROUDLY MADE IN RATCHABURI” ซึ่งจะพยายามให้เกิดการใช้จ่ายภายในจังหวัดราชบุรีให้ได้มากที่สุดนี้ โดยที่ประเมินไว้ว่า จะมีสัดส่วนการใช้จ่ายภายในจังหวัดราชบุรีประมาณ 76% ของมูลค่าค่าสมัคร

กิจกรรมวิ่งตะนาวศรีเทรล 2021 จะจำแนกการแข่งขันออกเป็น 6 ระยะทาง 10 ประเภทการแข่งขัน จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันให้กระจายการปล่อยตัวตามแนวคิด New Normal จากผลกระทบจาก Covid 19

TNT- Tanaosri Trail
Distance : 117.50K
Gain : 6,370M
TAB - Tanaosri Along The Border (DAY/NIGHT)
Distance : 73.00K
Gain : 4,380M
TBH - Tanaosri Bowi Huaykokmoo (DAY/NIGHT)
Distance : 57.50K
Gain : 2,900M
TLP - Tanaosri Khao Laem Peak (DAY/NIGHT)
Distance : 32.40K
Gain : 2,140M.
TPT - Tanaosri Phueng Tree (DAY/NIGHT)
Distance : 20.40K
Gain : 1,480M
TKC - Tanaosri Kao Chon Trail
Distance : 10.80K
Gain : 430M


ระยะทาง

Saturday 2nd of July 2022

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน ระยะทาง (กม.) จำกัดเวลา แผนที่
TAB - Tanaosri Along the Border (DAY) 06:00 70 20 hrs. 30 min.
TNT - Tanaosri Trail 09:00 110 32 hrs. 30 min.
TBH - Tanaosri Bowi Huaykokmoo (DAY) 10:00 50 14 hrs.
TLP - Tanaosri Khao Laem Peak (NIGHT) 16:00 30 12 hrs.
TAB - Tanaosri Along the Border (NIGHT) 18:00 70 20 hrs. 30 min.
TPT - Tanaosri Phueng Tree (NIGHT) 20:00 20 8 hrs.
TBH - Tanaosri Bowi Huaykokmoo (NIGHT) 22:00 50 14 hrs.

Sunday 3rd of July 2022

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน ระยะทาง (กม.) จำกัดเวลา แผนที่
TLP - Tanaosri Khao Laem Peak (DAY) 05:00 30 12 hrs.
TPT - Tanaosri Phueng Tree (DAY) 06:00 20 8 hrs.
TKC - Tanaosri Kao Chon Trail 07:30 10 4 hrs.

ประเภทการแข่งขัน
TAB - Tanaosri Along the Border (DAY) (Saturday 2nd of July 2022)
ทั่วไป
TNT - Tanaosri Trail (Saturday 2nd of July 2022)
ทั่วไป
TBH - Tanaosri Bowi Huaykokmoo (DAY) (Saturday 2nd of July 2022)
ทั่วไป
TLP - Tanaosri Khao Laem Peak (NIGHT) (Saturday 2nd of July 2022)
ทั่วไป
TAB - Tanaosri Along the Border (NIGHT) (Saturday 2nd of July 2022)
ทั่วไป
TPT - Tanaosri Phueng Tree (NIGHT) (Saturday 2nd of July 2022)
ทั่วไป
TBH - Tanaosri Bowi Huaykokmoo (NIGHT) (Saturday 2nd of July 2022)
ทั่วไป
TLP - Tanaosri Khao Laem Peak (DAY) (Sunday 3rd of July 2022)
ทั่วไป
TPT - Tanaosri Phueng Tree (DAY) (Sunday 3rd of July 2022)
ทั่วไป
TKC - Tanaosri Kao Chon Trail (Sunday 3rd of July 2022)
ทั่วไป
ทางเลือกการรับของ
ประเภท ราคา
รับด้วยตนเอง ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 11:00-18:00
฿0
รับด้วยตนเอง ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 8:00-18:00
฿0
รับรองเท้าที่ REV RUNNR และรับอุปกรณ์วิ่งด้วยตนเอง ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 11:00-18:00
โทร. 02-118-2989
Map: https://goo.gl/maps/XcYDrsNgi9Spu4yL6
*การรับสินค้า ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
฿0
รับรองเท้าที่ REV RUNNR และรับอุปกรณ์วิ่งด้วยตนเอง ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 8:00-18:00
โทร. 02-118-2989
Map: https://goo.gl/maps/XcYDrsNgi9Spu4yL6
*การรับสินค้า ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
฿0
รับรองเท้าที่ Kailas Central World และรับอุปกรณ์วิ่งด้วยตนเอง ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 11:00-18:00
Kailas: Central World ชั้น 3 โซน Central Court (ใกล้ลิฟท์แก้ว) 
Map: https://goo.gl/maps/R8LQwcUvxAsn5zFLA
*การรับสินค้า ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
฿0
รับรองเท้าที่ Kailas Central World และรับอุปกรณ์วิ่งด้วยตนเอง ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 8:00-18:00
Kailas: Central World ชั้น 3 โซน Central Court (ใกล้ลิฟท์แก้ว) 
Map: https://goo.gl/maps/R8LQwcUvxAsn5zFLA
*การรับสินค้า ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
฿0
รับรองเท้าทาง EMS และรับอุปกรณ์วิ่งด้วยตนเอง ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 11:00-18:00
฿100
รับรองเท้าทาง EMS และรับอุปกรณ์วิ่งด้วยตนเอง ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 8:00-18:00
฿100
สมัครเลย
ค่าสมัคร

TAB - Tanaosri Along the Border (DAY) (Saturday 2nd of July 2022)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
TAB - Tanaosri Along the Border (DAY) ฿3000 Singlet / เสื้อกล้าม
ไม่ใช่
TAB - Tanaosri Along the Border (DAY) + FUGA PRO 3
จำเป็นต้องซื้อรองเท้า FUGA PRO 3 เพิ่มราคา 5750 บาท / Additional purchase of FUGA PRO 3 shoes is required. 5750 ฺฺBaht
฿6200 Singlet / เสื้อกล้าม
ไม่ใช่


TNT - Tanaosri Trail (Saturday 2nd of July 2022)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
TNT - Tanaosri Trail ฿4500 Singlet / เสื้อกล้าม
ไม่ใช่
TNT - Tanaosri Trail + FUGA PRO 3
จำเป็นต้องซื้อรองเท้า FUGA PRO 3 เพิ่มราคา 5750 บาท / Additional purchase of FUGA PRO 3 shoes is required. 5750 ฺฺBaht
฿6500 Singlet / เสื้อกล้าม
ไม่ใช่


TBH - Tanaosri Bowi Huaykokmoo (DAY) (Saturday 2nd of July 2022)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
TBH - Tanaosri Bowi Huaykokmoo (DAY) ฿2500 Singlet / เสื้อกล้าม
ไม่ใช่
TBH - Tanaosri Bowi Huaykokmoo (DAY) + FUGA PRO 3
จำเป็นต้องซื้อรองเท้า FUGA PRO 3 เพิ่มราคา 5750 บาท / Additional purchase of FUGA PRO 3 shoes is required. 5750 ฺฺBaht
฿5900 Singlet / เสื้อกล้าม
ไม่ใช่


TLP - Tanaosri Khao Laem Peak (NIGHT) (Saturday 2nd of July 2022)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
TLP - Tanaosri Khao Laem Peak (NIGHT) ฿1800 Singlet / เสื้อกล้าม
ไม่ใช่
TLP - Tanaosri Khao Laem Peak (NIGHT) + FUGA PRO 3
จำเป็นต้องซื้อรองเท้า FUGA PRO 3 เพิ่มราคา 5750 บาท / Additional purchase of FUGA PRO 3 shoes is required. 5750 ฺฺBaht
฿5500 Singlet / เสื้อกล้าม
ไม่ใช่


TAB - Tanaosri Along the Border (NIGHT) (Saturday 2nd of July 2022)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
TAB - Tanaosri Along the Border (NIGHT) ฿3000 Singlet / เสื้อกล้าม
ไม่ใช่
TAB - Tanaosri Along the Border (NIGHT) + FUGA PRO 3
จำเป็นต้องซื้อรองเท้า FUGA PRO 3 เพิ่มราคา 5750 บาท / Additional purchase of FUGA PRO 3 shoes is required. 5750 ฺฺBaht
฿6200 Singlet / เสื้อกล้าม
ไม่ใช่


TPT - Tanaosri Phueng Tree (NIGHT) (Saturday 2nd of July 2022)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
TPT - Tanaosri Phueng Tree (NIGHT) ฿1400 Singlet / เสื้อกล้าม
ไม่ใช่
TPT - Tanaosri Phueng Tree (NIGHT) + FUGA PRO 3
จำเป็นต้องซื้อรองเท้า FUGA PRO 3 เพิ่มราคา 5750 บาท / Additional purchase of FUGA PRO 3 shoes is required. 5750 ฺฺBaht
฿4900 Singlet / เสื้อกล้าม
ไม่ใช่


TBH - Tanaosri Bowi Huaykokmoo (NIGHT) (Saturday 2nd of July 2022)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
TBH - Tanaosri Bowi Huaykokmoo (NIGHT) ฿2500 Singlet / เสื้อกล้าม
ไม่ใช่
TBH - Tanaosri Bowi Huaykokmoo (NIGHT) + FUGA PRO 3
จำเป็นต้องซื้อรองเท้า FUGA PRO 3 เพิ่มราคา 5750 บาท / Additional purchase of FUGA PRO 3 shoes is required. 5750 ฺฺBaht
฿5900 Singlet / เสื้อกล้าม
ไม่ใช่


TLP - Tanaosri Khao Laem Peak (DAY) (Sunday 3rd of July 2022)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
TLP - Tanaosri Khao Laem Peak (DAY) ฿1800 Singlet / เสื้อกล้าม
ไม่ใช่
TLP - Tanaosri Khao Laem Peak (DAY) + FUGA PRO 3
จำเป็นต้องซื้อรองเท้า FUGA PRO 3 เพิ่มราคา 5750 บาท / Additional purchase of FUGA PRO 3 shoes is required. 5750 ฺฺBaht
฿5500 Singlet / เสื้อกล้าม
ไม่ใช่


TPT - Tanaosri Phueng Tree (DAY) (Sunday 3rd of July 2022)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
TPT - Tanaosri Phueng Tree (DAY) ฿1400 Singlet / เสื้อกล้าม
ไม่ใช่
TPT - Tanaosri Phueng Tree (DAY) + FUGA PRO 3
จำเป็นต้องซื้อรองเท้า FUGA PRO 3 เพิ่มราคา 5750 บาท / Additional purchase of FUGA PRO 3 shoes is required. 5750 ฺฺBaht
฿4900 Singlet / เสื้อกล้าม
ไม่ใช่


TKC - Tanaosri Kao Chon Trail (Sunday 3rd of July 2022)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
TKC - Tanaosri Kao Chon Trail ฿1000 Singlet / เสื้อกล้าม
ไม่ใช่
TKC - Tanaosri Kao Chon Trail + FUGA PRO 3
จำเป็นต้องซื้อรองเท้า FUGA PRO 3 เพิ่มราคา 5750 บาท / Additional purchase of FUGA PRO 3 shoes is required. 5750 ฺฺBaht
฿4500 Singlet / เสื้อกล้าม
ไม่ใช่สมัครเลย
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมระบบ 6.00%
หมายเหตุ
  1. ไม่มีการรับ Rackit ทางไปรษณีย์
  2. มีการตรวจอุปกรณ์บังคับก่อนการแข่งขัน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
สถานที่จัดงาน

อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี Open with Google Map

GPS: 13.521552, 99.245811