เขาประทับช้าง ไบค์ 2018

รายละเอียด

 

เขาประทับช้างไบค์ (KPTC Bike) เป็นความร่วมมือของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายใต้ภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนที่สำคัญได้แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนในพื้นที่

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน จึงเกิดแนวความคิดเรื่องการออกกำลังกายในสวนขึ้น สวนพฤกศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึงเป็นสวนป่าที่สะสมพรรณไม้วรรณคดี ซึ่งเป็นพื้นที่มีความสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ การคมนาคมสะดวก จึงเอื้อต่อการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทั้งการวิ่งและปั่นจักรยาน และการจัดค่ายประเภทต่างๆ ชาวจอมบึงซึ่งประสานงานโดยมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง จึงร่วมมือกับสวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง ร่วมกันจัดทำโครงการวิ่งและปั่นจักรยานเขาประทับช้างเทรลแอนด์ไบท์ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 30 โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมิถุนายน เป็นประจำทุกปี

โครงการนี้มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความสุขแบบองค์รวม คือมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มีสังคมที่อบอุ่น ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน และสนองตอบวัตถุประสงค์ของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง เกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาจิตอาสานักศึกษา และจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา นักเรียน ที่มีจิตอาสาระยะทาง

Sunday 24th of June 2018

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน ระยะทาง (กม.) จำกัดเวลา แผนที่
Mountain Bike 35K 08:30 35 5 hrs.
Mountain Bike 10K 09:00 10 2 hrs.
Road Bike 100K 07:30 100 6 hrs. 30 min.
Road Bike 50K 07:35 50 6 hrs. 25 min.
Road Bike VIP 07:45 0 6 hrs. 15 min.

ประเภทการแข่งขัน
Mountain Bike 35K (Sunday 24th of June 2018)
ชาย
0 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 ปีขึ้นไป
หญิง
ทั่วไป
Mountain Bike 10K (Sunday 24th of June 2018)
ชาย
ทั่วไป
หญิง
ทั่วไป
Road Bike 100K (Sunday 24th of June 2018)
ทั่วไป
Road Bike 50K (Sunday 24th of June 2018)
ทั่วไป
Road Bike VIP (Sunday 24th of June 2018)
ทั่วไป
ค่าสมัคร

Mountain Bike 35K (Sunday 24th of June 2018)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Mountain Bike 35K ฿600 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


Mountain Bike 10K (Sunday 24th of June 2018)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Mountain Bike 10K ฿400 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


Road Bike 100K (Sunday 24th of June 2018)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Road Bike 100K ฿600 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


Road Bike 50K (Sunday 24th of June 2018)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Road Bike 50K ฿500 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


Road Bike VIP (Sunday 24th of June 2018)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
Road Bike VIP ฿1000 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่สมัครเลย
หมายเหตุ
สถานที่จัดงาน

เขาประทับช้าง Open in new tab

GPS: 13.606744, 99.663097