SAT ฟันรัน 2022


07
May


รูปภาพ
รายละเอียด
จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองกีฬา (Sports City) ของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้าง และยกระดับคุณภาพชีวิต จึงต้องส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะช่วยทำให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจสดชื่น แจ่มใส มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ 
มีระเบียบวินัย ประกอบกับสามารถต่อยอดความสามารถทางด้านกีฬาไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว จังหวัดและประเทศชาติต่อไปได้ อีกทั้งเพื่อยกระดับพัฒนาเมืองกีฬา (Sports city) ให้เป็นรูปธรรม
                      กีฬาและการออกกำลังกาย เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมเมืองกีฬา (Sports City) ให้มีความเด่นชัดด้านกีฬาของจังหวัด ที่จะต้องรณรงค์ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และกีฬายังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาระดับมาตรฐานการจัดกิจกรรมกีฬา ดังนั้น จังหวัดยะลาจึงได้จัดทำโครงการ SAT FUN RUN 2022 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ในระหว่างกิจกรรมวิ่งเทรล Amazean Jungle Trail 2022 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/AmazeanTrail
สอบถามปัญหาการสมัคร : https://www.facebook.com/runningconnect


ระยะทาง

Saturday 7th of May 2022

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน ระยะทาง (กม.) จำกัดเวลา แผนที่
SAT10K 18:30 10 2 hrs. 30 min.
SAT5K 18:45 5 1 hrs. 30 min.

ประเภทการแข่งขัน
SAT10K (Saturday 7th of May 2022)
13 ปีขึ้นไป
SAT5K (Saturday 7th of May 2022)
ทั่วไป
ทางเลือกการรับของ
ประเภท ราคา
รับด้วยตัวเอง 6 พฤษภาคม 2565 12:00-18:00
฿0
รับด้วยตัวเอง 7 พฤษภาคม 2565 12:00-18:00
฿0
รับด้วยตนเอง (6 พ.ค. 65 10:00-11:00)
฿0
รับด้วยตนเอง (6 พ.ค. 65 11:00-12:00)
฿0
รับด้วยตนเอง (6 พ.ค. 65 12:00-13:00)
฿0
รับด้วยตนเอง (6 พ.ค. 65 13:00-14:00)
฿0
รับด้วยตนเอง (6 พ.ค. 65 14:00-15:00)
฿0
รับด้วยตนเอง (6 พ.ค. 65 15:00-16:00)
฿0
รับด้วยตนเอง (6 พ.ค. 65 16:00-17:00)
฿0
รับด้วยตนเอง (6 พ.ค. 65 17:00-18:00)
฿0
รับด้วยตนเอง (6 พ.ค. 65 18:00-19:00)
฿0
รับด้วยตนเอง (6 พ.ค. 65 19:00-20:00)
฿0
รับด้วยตนเอง (7 พ.ค. 65 08:00-09:00)
฿0
รับด้วยตนเอง (7 พ.ค. 65 09:00-10:00)
฿0
รับด้วยตนเอง (7 พ.ค. 65 10:00-11:00)
฿0
รับด้วยตนเอง (7 พ.ค. 65 11:00-12:00)
฿0
รับด้วยตนเอง (7 พ.ค. 65 12:00-13:00)
฿0
รับด้วยตนเอง (7 พ.ค. 65 13:00-14:00)
฿0
รับด้วยตนเอง (7 พ.ค. 65 14:00-15:00)
฿0
รับด้วยตนเอง (7 พ.ค. 65 15:00-16:00)
฿0
รับด้วยตนเอง (7 พ.ค. 65 16:00-17:00)
฿0
รับด้วยตนเอง (7 พ.ค. 65 17:00-18:00)
฿0
สมัครเลย
ค่าสมัคร

SAT10K (Saturday 7th of May 2022)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
SAT10K ฿300 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่


SAT5K (Saturday 7th of May 2022)
ราคา ของที่ระลึก จับฉลาก
SAT5K ฿200 Shirt / เสื้อที่ระลึก
ไม่ใช่สมัครเลย
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมระบบ 6.00%
สถานที่จัดงาน

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ Open with Google Map

GPS: 5.77036, 101.07152